Menselijke kwetsbaarheid en de Corona-app

Een mooie ethische analyse is gedaan van de corona-app op basis van 10 kernwaarden: vrijwilligheid, effectiviteit, privacy, rechtvaardigheid, inclusiviteit, procedurele rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, voorkomen van oneigenlijk gebruik, borgen burgerlijke vrijheden, en Continue Reading →